Kunne denne rapport være det endelige svar på din selvforbedring?

Dating

Alkohol kommer i direkte kontakt med mund, svalg, spiseror, mave og tarme og optages i blodet. Sundhedsproblemer kan begynde som hovedpine, kvalme, ondt i halsen eller fordojelsesbesvar. Men hvis alkoholmisbruget fortsatter, kan disse og andre alkohol- og sundhedssymptomer udvikle sig til mere alvorlige sygdomme og lidelser.

Her er eksempler pa kortvarige sundhedsmassige virkninger af alkohol pa kroppen:

  • Kvalme, opkast, svimmelhed, tommermand – overdrevent alkoholforbrug kan resultere i, at kroppen forsoger at beskytte sig selv ved at skille sig af med alkoholen og kaste op.

    Alkohol og sundhed og centralnervesystemet hanger sammen, da alkohol pavirker en persons balance- og orienteringssans, hvilket forer til en folelse af kvalme og/eller svimmelhed. Tommermand skyldes til dels kroppens dehydrering forarsaget af alkoholforbruget, og alkoholens tommermandseffekter pa kroppen kan markes et par timer efter alkoholindtagelsen.

  • Tab af muskelkontrol – sloret tale er en af alkoholens virkninger pa kroppen. Forringet dommekraft og darlig koordination er alkohol og helbredseffekter, der kan fore til fald og ulykker.
  • Uonskede interaktioner med medicin – alkohol er kendt for at interagere negativt med mindst 100 mediciner. For eksempel kan antihistaminer, der tages sammen med alkohol, oge den dosighed, som denne medicin i sig selv kan forarsage. Store doser af det smertestillende middel acetaminophen, der tages sammen med alkohol, oger risikoen for leverskader.
  • Graviditetsrisici – alkohol kan forarsage adskillige fodselsdefekter, hvoraf det mest alvorlige er fotalt alkoholsyndrom. Born, der fodes med fotalt alkoholsyndrom, vil have fysiske abnormiteter, psykiske funktionsnedsattelser og problemer med adfard(Lær mere om e adultfriefinder).

    https://www.youtube.com/watch?v=Qi0HGrUDycI
    For at undga negative alkohol- og sundhedseffekter under graviditeten skal du ikke drikke alkohol under graviditeten, da ingen ved pracis, hvor meget alkohol der forarsager fodselsdefekter.

Da alkohol og helbredseffekter kan involvere mange organer i kroppen, udgor langvarig stor alkoholforbrug en risiko for at udvikle alvorlige helbredsforhold og sygdomme(). Her er eksempler pa langtidsvirkninger af alkohol pa kroppen:

(https://www.womenshealthmag.com/relationships/g19988460/life-changing-dating-tips/).

Posts from the same category: